diabetes

bevoegdheid: Diabetische voet

Voor mensen die suikerziekte hebben, ofwel diabetes mellitus, is het van groot belang dat zij hun voeten door een voetverzorger / pedicure laten behandelen.
Zij kunnen ervoor zorg dragen dat de voeten van diabetes patiënten goed verzorgd worden en dat zij in een vroeg stadium voetproblemen bij diabetes patiënten kunnen herkennen.

Door regelmatige behandeling van bijvoorbeeld eelt of nagelafwijkingen kunnen er veel problemen voorkomen worden. Hierdoor worden ook ernstigere afwijkingen vroeg opgemerkt.

Verder kunnen zij ook allerlei adviezen geven over de dagelijkse voetverzorging en tips geven waar u o.a. op moet letten bij het kopen van nieuwe schoenen.

Er kunnen bij diabetes patiënten gemakkelijk wondjes ontstaan, die door een verminderde bloedsomloop en verminderd gevoel in de voeten moeilijk genezen. Een voetverzorger/pedicure houdt dit in de gaten.
Het is daarom ook belangrijk dat bij diabetes patiënten een uitgebreid voetonderzoek gedaan wordt en dit ook, afhankelijk van het diabetes stadium, regelmatig herhaald wordt. 

vergoeding door de verzekeraar
Sinds 1 januari 2011, is de pedicure verplicht op de rekening een “simm’s classificatie” te vermelden.
Deze classificatie geeft aan welk risico aan de voeten de cliënt met diabetes kan hebben, en dit wordt middels een screening bepaald.
Dit wordt aangeduid met “simm’s 0, 1, 2 of 3”. Bij geen risico is het natuurlijk “simm’s 0”, bij bv. neuropathie is dat “simm”s 1”.

De ziektekostenverzekeraars vergoeden de pedicurebehandelingen in de basisverzekering, echter alleen als men een risico loopt: dus vanaf  “simm’s 1”.

Heeft men de juiste aanvullende verzekering dan zal ook de behandeling vergoed worden waar géén extra risico’s bij zijn.
De pedicure zal bij iedere diabetes patiënt minimaal 1 x per jaar een screening uitvoeren.

Info over diabetes
Diabetes Vereniging Nederland www.dvn.nl
Diabetesfonds www.diabetesfonds.nl
onafhankelijke informatie en nieuws www.diabetes.nl
jongeren met diabetes www.diabetesweb.nl