oncologische voetverzorging

In 2015 heb ik de specialistische opleiding gevolgd tot Oncologisch Voetzorg Verlener (OVV).
Naast verschillende dagen theorie in Amsterdam en zelfstudie heb ik een drietal stages gevolgd bij o.m. de oncologische afdeling in het ziekenhuis van Hilversum, bij inloophuis Vicky Brown in Den Bosch en bij de gespecialiseerde oncologische fysiotherapeut van Fysio-Berlicum.
Het examen van de opleiding heb ik met het eindcijfer 9,0 succesvol afgesloten.

Daarbij ben ik opgeleid 
hoe om te gaan met patiënten, de bijwerkingen van de  behandelingen tegen kanker te herkennen, de voeten te verzorgen - mits de situatie dat toelaat - en bevindingen terug te koppelen aan het oncologisch behandelteam. Als OVV kan ik ook preventieve maatregelen nemen zodat eventuele klachten voorkomen kunnen worden.

Doel
Het doel van oncologische voetzorg is de voeten van kankerpatiënten 
in een zo optimaal mogelijke conditie te brengen en te houden. 

Zo wordt de veiligheid en de gezondheid van de kankerpatiënt ondersteund. Deze vorm van voetzorg wordt altijd verleend in afstemming met het behandelteam.

Behandeling van kanker
Iemand die een behandeling voor de ziekte kanker ondergaat,
kan te maken krijgen met bijwerkingen. 
Een behandeling met chemotherapie of doelgerichte therapie kan bijvoorbeeld bijwerkingen geven aan de nagels en huid
van de voeten. 
Ook kan de lichamelijke weerstand in een bepaalde periode van de behandeling laag zijn.
Voor de voetzorgverlener is het van belang te weten wanneer zo’n periode zich voordoet, omdat bepaalde handelingen dan niet verricht mogen worden.

OVV-behandeling
Een OVV-behandeling kan bestaan uit: het verwijderen van pathologisch eelt, het dunner frezen van verdikte nagels, het reguleren van ingegroeide nagels en het repareren van gespleten nagels. Een ontspannende voet- en onderbeenmassage is ook mogelijk. Er wordt een speciale massagetechniek toegepast zonder enige vorm van druk.
Als OVV weet ik wanneer 
deze massage wel en niet toegepast mag worden.Bij sommige vormen van kanker of bijwerkingen als gevolg van de behandeling, is elke vorm van massage contra-geïndiceerd.

Communicatie
Iemand bij wie kanker is geconstateerd, heeft vaak slecht nieuws te verwerken gekregen.
Een OVV kan op een professionele manier omgaan met de emoties die hieruit voortkomen.